hits

Gi litt mer faen!

Jeg er ei sånn typisk flink-pike som er opptatt av å prestere godt i det meste jeg gjør. Hvis jeg gjør 5 ting godt og en ting dårlig er det gjerne den ene tingen jeg ikke klarte som tar det meste av energien min. Jeg bruker lang tid på å gjennomgå hvordan jeg kunne gjøre det bedre og bryter meg selv ned med å fortelle at jeg ikke var god nok. Selv om jeg VET at jeg er god nok, og er godt over gjennomsnittet fornøyd med meg selv, så er det en slags innprentet mentalitet som alltid forteller meg at jeg kan gjøre ting LITT bedre. Hvis jeg skriver et leserinnlegg, så finner jeg alltid en feil. Hvis jeg sier noe fra en talerstol, så formulerte jeg meg ikke godt nok. Jeg hadde nettopp eksamen, og i stedet for å være fornøyd og stolt over den enormt gode jobben jeg gjorde, så fokuserte jeg i flere dager over den ENE oppgaven jeg ikke gjorde god nok fordi jeg «innerst inne vet at jeg kan gjøre det bedre». Det er helt sprøtt. Jeg ser på meg selv som et relativt oppegående menneske med stortsett rasjonelle tanker, og hvis jeg fortsetter å tenke sånn her så kan det umulig gå bra.
Jeg er nok ikke alene med de tankene. Jeg tror spesielt mange i min generasjon er sånn. I generasjon prestasjon bryter vi oss ned i stedet for å løfte oss opp. Vi må lære oss å gi litt mer faen.

Jeg leste nylig en sak om en elev som bare hadde fått seksere på skolen. Det er jo kjempebra og utrolig godt prestert. Men hvordan tenker eleven hvis den får en femmer? Føler den at den ikke er bra nok da? Er det sånn at vi er så opptatt av å være best eller prestere så godt som overhodet mulig og at vi derfor glemmer av at vi er god nok selv om vi ikke når alle målene vi setter oss?

Vi som vokser opp her til lands er utrolig heldige på så mange nivå. Vi vokser opp i et velferdssamfunn der alt er lagt til rette for at vi skal kunne bli akkurat det vi vil. Ungdommer nå til dags har aldri vært flinkere. Det er lite kriminalitet, det er lite narkotikamisbruk og veldig mange drikker ikke alkohol, røyker ikke og snuser ikke. Flere og flere tar høyere utdanning. Samtidig som vi aldri har vært «bedre» så har vi det verre. Flere unge sliter med sin psykiske helse, og mange har det vanskelig. Spiseforstyrrelser, depresjoner og selvmord er noe de fleste har et innblikk i. Alle kjenner noen som er syke, har det vanskelig eller har tatt sitt eget liv.

Noe må gjøres, og det må starte med oss selv. Vi må fortelle oss at vi er gode nok. At verden ikke går under hvis man ikke får den sekseren. At du ikke er mindre verdt fordi du ikke fikk noe til. At du betyr noe for noen uansett hva du gjør. Slutt å vær så flink bestandig. Gi litt mer faen.

#Gilittmerfaen #Generasjonprestasjon #Godnok #Samfunn #2016 #Ungdom #Psykiskhelse

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Katrine Boel

Katrine Boel

26, Lenvik

Ivrig politiker med hjerte for alle menneska. Hjelpepleier og barnevernpedagog. Gruppeleder og kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Lenvik. 1.vara til Stortinget for Troms SV.

Kategorier

Arkiv